İstanbul Bariatrics | Blog

İstanbul Bariatrics

Erişkin ve Çocukluk Obezitesi

Erişkin ve Çocukluk Obezitesi. Günümüzde önemi giderek artan en önemli sağlık sorunu.

Aşırı kiloluluk ve obezite, Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından sağlığa risk oluşturacak derecede vücuda anormal veya aşırı yağ depolanması olarak tanımlanır. Beden kitle indeksi(BKİ) hesaplandığında 25 üzerinde olan kişiler aşırı kilolu, 30’un üzerinde olan kişiler ise obez olarak sınıflandırılır. Obezitenin şeker hastalığı, kalp hastalığı ve kanserlere yatkınlık oluşturduğu kanıtlanmış gerçeklerdir.

Obezite hastalığı, geçtiğimiz on yılda gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda daha öne çıkan bir halk sağlığı problemiyken, şimdilerde düşük ve orta gelirli ülkelerde de giderek görülmesi artmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık %39’u (1,9 milyar insan) aşırı kilolarıyla savaşırken, %13’ü (650 milyon insan) obezite ile karşı karşıyadır. Bir yılda yaklaşık 2,8 milyon insan ise aşırı kilo ve obeziteye yandaş riskler nedeniyle kaybedilmektedir.

Çocukluk çağı obezitesi ise 21. Yüzyılın en göze çarpan halk sağlığı problemidir. 2-18 yaş aralığında obezite sıklığı %18,5’tir. Çocuklarda obezite tanısı BMİ ve gelişim persentil eğrileri eşliğinde değerlendirilmektedir. Aşırı kilolu çocuklar erişkin dönemde obez olmak için çok daha risklidir. Bu bireyler obezitenin yanında getirdiği şeker hastalığı ve kalp hastalıklarına yaşıtlarına göre çok daha erken yaşta yakalanmaktadır. Yüksek enerjili yiyeceklerin tüketiminin artması ve ters orantılı olarak fiziksel aktivitenin azalması kilo artışına sebep olan en önemli durumdur.

Tarım, ulaşım, kentsel planlama, çevre, eğitim, gıda işleme, dağıtım ve pazarlama alanlarındaki politikaların yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınma, çocukların beslenme alışkanlıklarını ve tercihlerini ve bunların fiziksel aktivite modellerini etkilemektedir.

Günümüzde gerekli diyet ve fiziksel aktivitelere rağmen kilosunu koruyamayan obez bireyler cerrahiye yönlendirilmekte ve artık puberte sonrası yaşlarda dahi cerrahi uygulanabilmektedir.

Bu sebeple;

– Sağlıklı kilonuzu korumaya çalışın.

– Yağ alımını sınırlandırın ve yağ tüketimini doymuş yağlardan doymamış yağlara kaydırın.

– Meyve, sebze, bakliyat, kepekli tahıllar ve fındık-ceviz tüketimini arttırın.

– Serbest şeker ve tuz alımını sınırlandırın.

– Haftalık en az 150 dakikalık düzenli fiziksel aktivite yapın.

Eğer siz ya da çocuğunuz aşırı kilolu ve obez ise medikal ve cerrahi yardımlar açısından doktorunuza başvurunuz.

Yazar Hakkında

İsmail Çalıkoğlu

Staff Surgeon

Yorum Bırakın