İstanbul Bariatrics | Blog

İstanbul Bariatrics

Obezite Cerrahisinde Hasta Destek Toplantıları

Fazla miktarlarda hızlı yemek yemek, olumsuz olay ya da duygulara tepki olarak, dürtüsel yemek yemek birçok bağımlılık türüyle benzerlik göstermektedir. Çoğu kişi “normal dışı” yemek yediğinin farkında değildir. Çünkü yemekle kurduğu ilişki, yemeğe dair geçmişten gelen alışkanlıklar bu normal dışılığı görmesine engel olur ve kişi aslında bu yeme bozukluğunu bir alkol bağımlılığı gibi algılayamaz. Çünkü normal dışı yeme davranışının görüldüğü ilk zamanlarda fiziksel ve psikolojik olumsuz sonuçlarla karşılaşmaz. Ta ki obezite tanısı alana kadar. Obez kategorisine girdiği andan itibaren kiloya bağlı birçok hastalıkla karşılaşır ve yaşam kalitesi düşer. Gün içindeki fonksiyonelliği sekteye uğrar ve böyle bir durumda olmaktan dolayı psikolojik sıkıtılar yaşar. Aynı bir alkol bağımlısının, alkolle kurduğu ilişki ve olumsuz sonuçları gibi.

Özellikle yurtdışında çoğu bağımlılık türünde tedaviye ek olarak hasta destek toplantıları düzenlenmektedir. Peki, hasta destek toplantısı nedir?

Klinik ya da kurum tarafından belirlenen tarihlerde, farklı konu başlıklarıyla, profesyonel ekip ve hastalardan oluşan bir toplantıdır. Amacı; belirlenen konu başlığı ile hastaları bilgilendirmek ve ardından hastaların kendi aralarında tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamaktır. Toplantı boyunca hastaların merak ettiği sorular cevaplanır, yaptıkları hatalar ve bu hataların nasıl düzeltilebileceği konuşulur. Bir hastanın kendi süreciyle ilgili anlattığı şey bir başka hastaya ilham verir. Bunun yanında hayatında bir şeyleri değiştirmek için yeterli motivasyonu bulamayan kişiler bu toplantılar sayesinde kendilerini daha motive ve umutlu hissedebilirler.

Obezite cerrahisinden sonra neden hasta destek toplantıları gerçekleştirilmelidir? Çünkü obez hastalarda, ameliyat öncesinde yemeğin anlamı birçok normal kilolu insana göre daha farklıdır. Yemeğin araç olarak kullanıldığı alanlar obezlerde daha fazladır. Ameliyatla beraber sekteye uğrayan eski alışkanlıklar, mide ve beyin iş birliğindeki dengeyi bozabilir. Bu noktada hasta destek toplantıları ameliyat sonrasında doğru beslenmeye dair bilgileri ve psikolojik faktörlerin yemek üzerindeki etkisini konuşabilmek adına önemlidir. Obezite cerrahisi geçiren hastalarla gerçekleşen toplantılarda, ameliyatının üzerinden farklı zamanlar geçen hastaların bir arada bulunması paha biçilemez bir tecrübe paylaşımı sağlar. Hastalar arasındaki bu paylaşım sırasında, profesyonel ekip yapılan bir hata varsa düzeltmek için toplantı sonuna kadar hastalarla beraberdir. Yaptığı hatalarla yüzleşip değiştirmek için yapması gerekeni öğrenen, kazandığı doğru alışkanlıkları anlatarak daha da motive olan hastalar toplantıdan yeni kararla ayrılırlar. Tüm bunlara ek olarak yeni arkadaşlıklar kurulur.

Yapılan bir araştırma obezite cerrahisinden sonra hasta destek toplantılarına katılan hastaların, katılmayan hastalara oranla daha fazla kilo verdiklerini göstermiştir [1]. Bunun sebebini de ameliyattan sonra devam edebilecek psikolojik faktörlerin ve yanlış yeme alışkanlıklarının toplantılar sayesinde minimuma indirilmesine ve uzun dönemde başarının sağlanıp korunmasına bağlarlar.

Biz de uzun dönemde başarının sağlanmasında hasta destek toplantılarının çok büyük bir önemli olduğunu düşündüğümüz için her ayın ilk cumartesi günü farklı konularla toplantılarımızı yapmaktayız.

Referans

Orth, W. S., Madan, A. K., Taddeucci, R. J., Coday, M., & Tichansky, D. S. (2008). Support group meeting attendance is associated with better weight loss. Obesity surgery, 18(4), 391-394.

Yazar Hakkında

Eldem Erdem

Merkezimiz ve ekibimizin çok önemli bir üyesi olan; tam zamanlı psikoloğumuz, Sn. Eldem Erdem. Kendisi, yemek yeme bozuklukları ve diğer psikoloji konularda hem obezite ameliyatı öncesinde hem de ameliyat sonrasında tüm hastalarımıza aktif biçimde destek vermektedir.

Yorum Bırakın